• آب و هوا
  • فلزات گرانبها
  • ارز (افغانی)

RSS

براي استفاده از نسخه RSS اخبار وب سایت افغانستان مي توانيد، از لينک هاي زير استفاده کنيد.
همچنين جهت راحتي کاربران و دسترسي آسان به اخبار مورد نظر، علاوه بر لينکRSS همه اخبار، RSS اخبار هر يک از گروه ها به طور مجزا در اختيار شما قرار گرفته است.