• آب و هوا
  • فلزات گرانبها
  • ارز (افغانی)
مراسم گرامیداشت شهید سلیمانی از سوی مهاجران افغانستانی در مشهد مراسم گرامیداشت شهید سردار قاسم سلیمانی و مهندس ابومهدی و دیگر شهدای حمله تروریستی اخیر آمریکا، از سوی تشکلهای مختلف مهاجرین افغانستانی مقیم مشهد و با حضور شخصیت‌های شیعه و سنی در حسینیه هراتی‌ها در مشهد برگزار شد. عکس: امید بابا خان ۲۱ دی ۱۳۹۸