• آب و هوا
  • فلزات گرانبها
  • ارز (افغانی)
تحویل پیکر یکی از جانباختگان سانحه هواپیمای اوکراین به مقامات افغان پیکر یکی از جانباختگان حادثه سقوط هواپیمایی اوکراین به نام «زین العابدین» در مرز مشترک ایران و افغانستان و با حضور مقامات محلی هرات در منطقه اسلام قلعه هرات تحویل خانواده وی شد. عکس: فارس ۲۷ دی ۱۳۹۸