• آب و هوا
  • فلزات گرانبها
  • ارز (افغانی)
برگزاری کنفرانس بین‌المللی ‌شهید سلیمانی در مشهد کنفرانس بین‌المللی شهید قاسم سلیمانی در مشهد و با حضور اقشار مختلف مهاجران برگزار شد. عکس: سهیل حسین زاده خراسانی ۱۹ بهمن ۱۳۹۸