• آب و هوا
  • فلزات گرانبها
  • ارز (افغانی)
بازدید خبرنگاران افغانستانی از فارس گروهی از خبرنگاران افغانستانی، عصر دوشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۸ از خبرگزاری فارس بازدید کردند.
عکس: محسن عطایی ۲۳ بهمن ۱۳۹۸