• آب و هوا
  • فلزات گرانبها
  • ارز (افغانی)
شعرخوانی و اجرای موسیقی سنتی افغانستان در مشهد شعر خوانی شاعران ایرانی و افغانستانی و اجرای موسیقی سنتی هنرمندان دو کشور در فرهنگسرای غدیر مشهد برگزار شد. عکس: فریحه نعیمی ۲۸ بهمن ۱۳۹۸