• آب و هوا
  • فلزات گرانبها
  • ارز (افغانی)
برگزاری مراسم شب قدر در هرات مراسم شب قدر با حضور اقشار مختلف مردم در هرات برگزار شد. عکس: فارس ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۹