• آب و هوا
  • فلزات گرانبها
  • ارز (افغانی)
برگزاری نماز عید قربان در هرات نماز عید با حضور شهروندان و اقشار مختلف در امام زاده مرتضی شهرک المهدی جبرئیل هرات برگزار شد. عکس: فارس ۱۰ مرداد ۱۳۹۹