• آب و هوا
  • فلزات گرانبها
  • ارز (افغانی)
دیدار عبدالله عبدالله با ظریف عبدالله عبدالله رییس شورای عالی صلح افغانستان که يکشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۹ وارد تهران شده است با وزیر امور خارجه ایران دیدار و گفت وگو کرد. سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از آغاز گفت وگوهای عبدالله عبدالله با محمد جواد ظریف خبر داد. عکس: محمدصادق نیک گستر ۲۷ مهر ۱۳۹۹