• آب و هوا
  • فلزات گرانبها
  • ارز (افغانی)
آغاز نهمین دور کنفرانس امنیتی هرات نهمین دور کنفرانس امنیتی هرات با حضور مقامات ارشد کشورهای مختلف و سخنرانی عبدالله عبدالله،‌ رئیس عالی مصالحه صلح افغانستان آغاز به کار کرد عکس: فارس ۲۳ آبان ۱۳۹۹