• آب و هوا
  • فلزات گرانبها
  • ارز (افغانی)
امحای بیش از 61 تن مواد مخدر از سوی فرماندهی پلیس هرات پلیس هرات امروز بیش از 61 تن انواع مختلف مواد مخدر را در این شهر منهدم کرد. عکس: فارس ۲۷ آبان ۱۳۹۹