• آب و هوا
  • فلزات گرانبها
  • ارز (افغانی)
افتتاح خط‌آهن خواف- هرات راه‌آهن خواف - هرات امروز پنجشنبه 20 قوس، با فرمان روسای جمهور ایران و افغانستان به‌طور رسمی گشایش یافت. عکس: شهرام نظری ۲۰ آذر ۱۳۹۹