• آب و هوا
  • فلزات گرانبها
  • ارز (افغانی)
برگزاری نمایشگاه کتاب برای ترویج فرهنگ مطالعه در هرات نمایشگاه کتاب برای ترویج فرهنگ مطالعه در هرات و با به نمایش گذاشتن 36 هزار جلد کتاب به مدت 10 روز به روی علاقه مندان در هرات آغاز به کار کرده است. عکس: فارس ۱ دی ۱۳۹۹