• آب و هوا
  • فلزات گرانبها
  • ارز (افغانی)
«اسلام قلعه» یک روز پس از آتش سوزی ویرانگر گمرک اسلام قلعه روز گذشته شاهد انفجار و آتش سوزی گسترده بود و آتش نشانان ایرانی و افغان با ساعت ها تلاش موفق به مهار آتش شدند. عکس: شهرام نظری ۲۶ بهمن ۱۳۹۹