• آب و هوا
  • فلزات گرانبها
  • ارز (افغانی)
تجمع معلمان هرات در حمایت از مصوبه مجلس برای یکسان سازی حقوق معلمان در هرات در حمایت از مصوبه مجلس این کشور برای یکسان سازی حقوق کارمندان تجمع کردند عکس: شهرام نظری ۲۸ بهمن ۱۳۹۹