• آب و هوا
  • فلزات گرانبها
  • ارز (افغانی)
تجلیل از روز نیروهای امنیتی در هرات از نهم ( حوت ) روز ملی نیروهای امنیت ملی افغانستان در مقر پایگاه ارتش در هرات تجلیل شد. عکس: شهرام نظری ۹ اسفند ۱۳۹۹