• آب و هوا
  • فلزات گرانبها
  • ارز (افغانی)
بزرگداشت 2 شخصیت علمی و ادبی افغانستان برای اولین بار سالروز تولد امیرالکلام میرنظام‌الدین امیرعلی شیر نوایی یکی از دانشمندان مطرح جهان و همچنین ظهیرالدین محمدبابر بنیانگذار امپراطوری گلکانیان، شاعرنامدار، حکیم و سیاستمدار عادل، در ایران برگزار شد. عکس: فارس ۱۲ اسفند ۱۳۹۹