• آب و هوا
  • فلزات گرانبها
  • ارز (افغانی)
افتتاح سد «کمال‌خان» از سوی اشرف غنی اشرف غنی امروز به صورت رسمی سد کمال خان را افتتاح کرد عکس: فارس ۴ فروردین ۱۴۰۰