• آب و هوا
  • فلزات گرانبها
  • ارز (افغانی)
برگزاری نماز عید سعید فطر در هرات هزاران تن از شهروندان هرات در مسجد جامع این شهر و دیگر مساجد نماز عید سعید فطر را برگزار کرده و در فضای توام با امنیت عید را به یکدیگر تبریک گفتند. عکس: شهرام نظری ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰