• آب و هوا
  • فلزات گرانبها
  • ارز (افغانی)
تجمع شهروندان هرات در حمایت از مردم فلسطین صدها تن از شهروندان هرات در یک گردهمایی با شعار مرگ بر امریکا و اسرائیل از مسلمانان فلسطینی حمایت کردند . عکس: فارس ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰