• آب و هوا
  • فلزات گرانبها
  • ارز (افغانی)
برداشت توت فرنگی از گلخانه‌های هرات برداشت محصول توت فرنگی از گلخانه‌های هرات آغاز شده و انتظار می رود که این میوه تابستانی با افزایش تولید مواجه شود. عکس: فارس ۱۰ خرداد ۱۴۰۰