• آب و هوا
  • فلزات گرانبها
  • ارز (افغانی)
بازگشت روزانه 1500 مهاجر از ایران به افغانستان روزانه نزدیک به یک هزار و پانصد تن از مرز اسلام قلعه هرات از ایران وارد افغانستان می‌شوند. این افراد می‌گویند به دلیل کاهش ناامنی و فراهم شدن فرصت شغلی دوباره به کشور خود بازگشته و قصد آبادی و ترقی افغانستان را دارند. عکس: شهرام نظری ۱ مهر ۱۴۰۰