• آب و هوا
  • فلزات گرانبها
  • ارز (افغانی)
برگزاری نشست بررسی عوامل فروپاشی ارتش افغانستان در مشهد در هشتمین نشست از سلسله نشست های با عنوان " گزارش به آدرس فردا" که از سوی موسسه فرهنگی دردری و دفتر فارسی زبانان در مشهد برگزار می شود، ساختار ارتش در افغانستان و عوامل فروپاشی آن توسط عوضعلی فلاح از افسران وزارت دفاع دولت سابق افغانستان مورد بررسی قرار گرفت.
عکس: بصیر احمد حسین زاده ۵ آذر ۱۴۰۰