• آب و هوا
  • فلزات گرانبها
  • ارز (افغانی)
۷ دی ۱۳۹۴
گسترش روابط بازرگانی افغانستان از طریق بندر چابهار بندر چابهار ایران، پلی برای افزایش روابط بازرگانی افغانستان با کشورهای جنوب آسیا است.