• آب و هوا
  • فلزات گرانبها
  • ارز (افغانی)
۷ دی ۱۳۹۴
«صبح دمید و روز شد» با صدای زنده یاد «ظاهر هویدا» «صبح دمید و روز شد» تصنیفی با صدای زنده یاد«ظاهر هویدا» از هنرمندان مشهور موسیقی افغانستان شنیدنی است.