• آب و هوا
  • فلزات گرانبها
  • ارز (افغانی)
۹ دی ۱۳۹۴
غزل ماندگار «سعدی» با صدای «احمد ظاهر» «بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران»، غزلی از «سعدی» با صدای «احمد ظاهر» هنرمند مشهور موسیقی پاپ افغانستان، بسیار شنیدنی است.