• آب و هوا
  • فلزات گرانبها
  • ارز (افغانی)
۱۰ دی ۱۳۹۴
«غم تو یادگاری مانده بر من» با صدای «دل آغا سرود» «غم تو یادگاری مانده بر من» عنوان تصنیفی با صدای «دل آغا سرود» هنرمند جوان و نسل امروز موسیقی افغانستان است.