• آب و هوا
  • فلزات گرانبها
  • ارز (افغانی)
۷ دی ۱۳۹۴
سخنان غنی در مراسم گشایش ساختمان جدید وزارت دفاع غنی در مراسم گشایش ساختمان جدید وزارت دفاع گفت: حکومت وحدت ملی برای عمل به قول‌های خود، ایستاده است.