• آب و هوا
  • فلزات گرانبها
  • ارز (افغانی)
۱۰ دی ۱۳۹۴
رباب نوازی زنده‌یاد «رحیم خشواز» در فرانسه استاد «رحیم خشنواز» برجسته‌ترین رباب نواز افغانستان بود که در میان هنرمندان جهانی نیز چهره‌ای کاملا شناخته شده است.