• آب و هوا
  • فلزات گرانبها
  • ارز (افغانی)
۲۷ دی ۱۳۹۴
«دیده جانه من» با صدای «امیر محمد چانته» تصنیف «دیده جانه من» با صدای «امیر محمد چانته» بسیار شنیدنی است.