• آب و هوا
  • فلزات گرانبها
  • ارز (افغانی)
۲۷ دی ۱۳۹۴
احتمال حصول تعیین راه در گفت‌وگوهای چهارجانبه صلح در کابل دوشنبه نشست چهارجانبه در کابل با حضور نمایندگان پاکستان، افغانستان، آمریکا و چین پیرامون تعیین راه گفت‌وگوهای صلح برگزار خواهد شد.