• آب و هوا
  • فلزات گرانبها
  • ارز (افغانی)
۲۷ دی ۱۳۹۴
سخنان غنی در سفر به کاپیسا غنی طی سخنان خود در سفر به کاپیسا گفت: کمر داعش در ننگرهار شکسته شد.