• آب و هوا
  • فلزات گرانبها
  • ارز (افغانی)
۲۸ دی ۱۳۹۴
حمله بی‌رحمانه روستاییان هندی به خرس ساکنان یک روستا در هند، خرسی را با ضربات شدید چوب و سنگ از پای درآوردند.