• آب و هوا
  • فلزات گرانبها
  • ارز (افغانی)
۲۸ دی ۱۳۹۴
پیوستن 1400 سرباز به صفوف نیروهای امنیتی 1400 سرباز با فارغ‌التحصیلی از مرکز آموزشی نظامی کابل به صفوف نیروهای امنیتی پیوستند.