• آب و هوا
  • فلزات گرانبها
  • ارز (افغانی)
۲۸ دی ۱۳۹۴
لحظه انفجار موشک فالکن 9 فالکن ۹ موشکی تجاری از گروهِ موشک‌های شرکتِ اسپیس‌اکس آمریکاست. فالکن ۹ برای بردن محموله به مدار زمین طراحی و ساخته شده و بلندای آن به ۶۷ متر می‌رسد.