• آب و هوا
  • فلزات گرانبها
  • ارز (افغانی)
۲۸ دی ۱۳۹۴
نشست چهارجانبه صلح در کابل نشست چهارجانبه صلح امروز با سخنرانی «صلاح الدین ربانی» وزیر امور خارجه افغانستان در کابل آغاز شد.