• آب و هوا
  • فلزات گرانبها
  • ارز (افغانی)
۷ بهمن ۱۳۹۴
اولین برف زمستانی کابل را سفیدپوش کرد بارندگی‌ها در بیش از 20 ولایت افغانستان آغاز شده و اولین برف زمستانی امسال، کابل را سفیدپوش کرد.