• آب و هوا
  • فلزات گرانبها
  • ارز (افغانی)
۱۰ بهمن ۱۳۹۴
«پریشان حالم» با صدای «امیر محمد» تصنیف «پریشان حالم» با صدای «امیر محمد» خواننده محبوب افغانستانی بسیار شنیدنی است.