• آب و هوا
  • فلزات گرانبها
  • ارز (افغانی)
۱۰ بهمن ۱۳۹۴
درخواست مردم بلخ از شهرداری برای تکمیل پروژه‌های شهری مردم بلخ از شهرداری این شهر خواستند تا پایان سال جاری و فرارسیدن نوروز، پروژه‌های شهری ناتمام را به سرانجام برساند.