• آب و هوا
  • فلزات گرانبها
  • ارز (افغانی)
۱۱ بهمن ۱۳۹۴
«بهشت خاموش» با صدای سلطان پاپ افغانستان تصنیف زیبای «بهشت خاموش» سروده «مریم هاتف» با صدای «شکیب مصدق» سلطان موسیقی پاپ افغانستان، بسیار شنیدنی است.