• آب و هوا
  • فلزات گرانبها
  • ارز (افغانی)
۱۱ بهمن ۱۳۹۴
صحنه‌هایی از بازی فوتبال هوادار 9 ساله مسی صحنه‌هایی از بازی فوتبال هوادار 9 ساله مسی که با خلاقیت پیراهن تقلبی وی را آماده و بر تن کرده، دیدنی است.