• آب و هوا
  • فلزات گرانبها
  • ارز (افغانی)
۱۲ بهمن ۱۳۹۴
پیام کرزی به مذاکرات صلح و دستگاه اطلاعات پاکستان رئیس جمهور سابق افغانستان گفت: در سال 1381 حدود 150 میلیون دلار در خزانه دولت بوده اما روزی که مراسم تحلیف برای من برگزار شد تا قدرت به دولت وحدت ملی واگذار شود، این مقدار به 7.5 میلیارد دلار افزایش یافته بود.