• آب و هوا
  • فلزات گرانبها
  • ارز (افغانی)
۱۲ بهمن ۱۳۹۴
مشکلات حمل و نقل عمومی در کابل عدم وجود ایستگاه‌ تاکسی و اتوبوس و همچنین توقف‌های نابه‌جا خودروها، باعث ایجاد مشکلات ترافیکی در خیابان‌های کابل شده است.