• آب و هوا
  • فلزات گرانبها
  • ارز (افغانی)
۱۷ بهمن ۱۳۹۴
تصنیف «چشم سیاه» با صدای «استاد آرمان» تصنیف «چشم سیاه» با صدای «استاد آرمان» پیشکسوت محبوب موسیقی افغانستان، بسیار شنیدنی است.