• آب و هوا
  • فلزات گرانبها
  • ارز (افغانی)
۱۷ بهمن ۱۳۹۴
گلوله باران خاک سوریه توسط ترکیه وزارت دفاع روسیه از دریافت اسنادی خبر داد که ثابت می‌کند ترکیه، با توپ‌های سنگین، مناطق سوری را گلوله باران می‌کند.