• آب و هوا
  • فلزات گرانبها
  • ارز (افغانی)
۱۸ بهمن ۱۳۹۴
سومین نشست چهارجانبه صلح در اسلام‌آباد سومین نشست چهارجانبه صلح با حضور کشورهای پاکستان، افغانستان، چین و آمریکا در اسلام‌آباد برگزار شده و این کشورها در خصوص تعیین تاریخ گفت‌وگوهای صلح به توافق رسیدند.