• آب و هوا
  • فلزات گرانبها
  • ارز (افغانی)
۱۸ بهمن ۱۳۹۴
افشاگری مجری «بی‌بی‌سی فارسی» علیه «من و تو» «نگین شیر آقایی» مجری و خبرنگار تلویزیون دولتی بی‌بی‌سی فارسی در گفت‌وگو با معاون اجرایی سابق شبکه «من و تو» به موضوع برنامه‌ها و مستندهای شبکه من و تو پرداخته و به شدت از جهت‌دار بودن و یک طرفه بودن این مستندها انتقاد می‌کند.