• آب و هوا
  • فلزات گرانبها
  • ارز (افغانی)
۱۹ بهمن ۱۳۹۴
غزل صائب تبریزی با صدای محمد حسین سرآهنگ غزل صائب تبریزی با عنوان «در خرابات مغان» با صدای محمد حسین سرآهنگ بسیار شنیدنی است.