• آب و هوا
  • فلزات گرانبها
  • ارز (افغانی)
۲۰ بهمن ۱۳۹۴
فقر و بیکاری عامل فرار جوانان از افغانستان مشکلات اقتصادی و بیکاری از عوامل مهم فرار و مهاجرت جوانان تحصیل‌کرده از کشور است.