• آب و هوا
  • فلزات گرانبها
  • ارز (افغانی)
۲۴ بهمن ۱۳۹۴
نامزد دریافت جایزه صلح نوبل در آرزوی صلح «زهرا حسینی» نامزد دریافت جایزه صلح نوبل در آرزوی صلح در افغانستان رکاب می‌زند.